Leadership træning finder man sjældent på en Business School. Selvfølgelig har man leadership på skemaet på et erhvervsstudie, men undervisningen er ikke tilrettelagt på en sådan måde, at deltagerne oplever og træner leadership på deres egen krop. Denne praksis kan man kun tilegne sig på 3-4 måder: Det Danske Spejderkorps, Forsvarets Kampofficer Skole, i en international hjælpeorganisation i felten eller ved selv at opsøge udfordringer, der viser sig på alle måder at være gigantiske. Det kan for eksempel være som ulandsfrivillig i Mozambique i en totalt udsigtsløs situation, hvor man på underfundig vis i løbet af et år eller to alligevel implementerer en løsning, der får tingene til at fungere. Da har man lært noget om sig selv, som det ikke engang kan nytte at fortælle andre. De forstår det ganske enkelt ikke.

De udfordringer man kan opsøge kan man selvfølgelig også opsøge på arbejde, ved til enhver tid at sige ja til en hvilken som helst opgave. En skønne dag har du nok at lave, og så siger du ja, til en opgave der er dobbelt så stor. Begynd med at sige til din chef, at han/hun ikke skal ansætte flere foreløbig – du tager de opgaver, der kommer. På denne måde får man lært leadership, og får det ind under huden. Leadership er ikke noget man læser om, men praktiserer ved at sætte sig selv i spidsen for nogle aldeles krævende udfordringer, ved at kopiere gode rollemodeller, ved at efterleve nogle høje idealer, samt gennem en streng selv-disciplin for ens adfærd. Alt sammen noget man i den brede almindelighed ikke praktiserer i hverdagen.

Dette er ret ualmindeligt, til trods for at forretningsfolk kan drage stor nytte deraf. Det kan skyldes, at der aldrig er udviklet en konceptuel tilgang til begrebet leadership, som studerende eller ledere kan tage ved lære af. Det er mit ønske at medvirke til at ændre dette. I alle de hidtidige forsøg er leadership introduceret som en lettere kolerisk management disciplin med en friskere og mere pågående stil end management. Dette er ingenlunde tilfældet. Det er min observation, at management og leadership er to vidt forskellige måder at lede på og med hvert sit formål. Begge måder indeholder muligheder for store resultater, men situationerne de skaber, er vidt forskellige.

Jeg kan endvidere sandsynliggøre, at de virksomheder og organisationer, hvor både management og leadership er tilstrækkeligt og elitært repræsenteret i topledelsen, klarer sig bedre end gennemsnittet også set over en periode på 10 år eller mere. Dette betyder ikke, at en virksomhed, hvor topledelsen udelukkende består af managers, ikke kan klare sig særdeles godt. Mine observationer viser, at det kan disse virksomheder sagtens og al praksis bekræfter, at management skal være repræsenteret i topledelsen. Observationerne viser endvidere, at en virksomhed ikke klarer sig med leadership alene.

Leadership udøvet af skjulte helte

I de senere år er der i litteraturen fremkommet eksempler på virksomhedernes såkaldt ”skjulte helte”, som er de mennesker i en virksomhed, der agerer som Leaders, hver eneste dag.

Det er både rigtigt og forkert at kalde dem helte. Rigtigt, fordi det for de fleste mennesker er vigtigere at gøre det rigtige, end blindt at følge bureaukratiske regler og forældede procedurer. Disse mennesker stiller krav om, at det, de gør, skal have en effekt, og at det, de laver, skal udmønte sig i en forskel for helheden. Men samtidig har disse – ofte rebelske unge mennesker – en tendens til at udfordre alle, der gør tingene mindre effektive eller som åbenlyst går på kompromis med ideelle etiske, moralske eller æstetiske værdier.

Det er forkert at kalde dem skjulte helte, fordi et fåtal af disse mennesker ”overlever” at udfordre åbenbart urimelige og tåbelige beslutninger. Det er dog tydeligt, at dem der ”overlever” på den måde, i virkeligheden tilegner sig og dermed træner Leadership karakteregenskaber, der senere i karrieren vil vise sig at være til gavn for en større helhed.

Det er op til virksomhedens topleder at sørge for, at disse rebelske unge mennesker ”overlever” de vanskelige situationer, som de har en tendens til at involvere sig i. toplederen kan udfordre dem ved at overbelaste dem med arbejde og sætte dem i pinefulde etiske og moralske dilemmaer i en alder, hvor de overlever deres provokerende facon med prædikatet: ”God, men p.t. umoden”.


Postromantiske ledelses sværmerier

Jeg bliver ofte spurgt om, om jeg ikke har tænkt på, at det jeg taler om er gammeldags og meget besværligt at gennemføre. I denne højteknologiske tidsalder må der være en nemmer måde at komme til toppen på. Og desuden kommer der meget nyt indenfor ledelse hvert eneste år.

Dertil har jeg følgende kommentarer:

For det første, er det korrekt, at de gamle ledelses filosofier der tilhører tiden med; stavnsbåndet, apartheid styret i Sydafrika, depressionen i 30’rne eller industrisamfundet og som stadig praktiseres i rigtigt mange virksomheder skal ud, fordi så længe de findes, bliver lederne i disse virksomheder ved med at lede som de altid har gjort. For mange af disse ledere er forandring en by i Rusland. Det tager en hel generation - fyrre år, at udskifte selv en forkert ledelsesfilosofi.

For det andet. Dette betyder, at vi netop i disse år er gået i gang med at implementere alt det som Peter F Drucker skrev om i perioden fra 1954 og til 1965. Længere er vi ikke kommet. Beviset er enkelt: Spørg ledere om de er klar over, at den måde ledelse udøves på, har en direkte effekt på virksomhedens samlede produktivitet og dermed på konkurrence intensiteten i branchen, foruden såvel på omsætning som på indtjening. Rigtigt mange trækker på skulderen og siger at det ved de ikke noget om, eller at det tror de ikke på! Dette er elementær viden og ikke noget man forventes at tro på.

For det tredje er det for mig et spørgsmål, om ikke alle disse ledelsesfilosofier der dukker op i en lind strøm, er andet end sværmerier – dvs. beskrivelser af andre ”dagsordener” end ledelse – Jesus as CEO, og Leadership by Atilla The Hun, Ledere er Alfa-Hanner, hvis ikke de er Psykopater, er eksempler på disse vildfarelser. Og et par plausibel vildfarelser er: Change Management er dårligt tænkt koncept, man kan ikke styre en forandring, man kan kun sætte sig i spidsen for den. Balance Scorecard – en meget avanceret form for planøkonomisk tankegang, der giver topledelsen er falsk fornemmelse af at de styrer hele virksomheden med et joy stick … osv. Meget imponerende så populære de er begge to, men altså vildfarelser.

For det fjerde. Ledelse skal have meningsfuldt formål for alle de involverede. Derfor: ledelse er at berige dem der bliver ledet. Ledelse uden at folk føler sig beriget derved, det er ikke ledelse, men noget andet. Sådan har det altid været, og sådan vil det vedblive med at være også om 2000 år. Ledelse det er at opfylde andre menneskers behov og ønsker på en sådan måde, at de føre sig beriget. Alt andet er pjat eller nogle post-romantiske ledelses sværmerier.

Email: swanders@ictgrp.com
Web: www.swandersen.com

Views: 52

Add a Comment

You need to be a member of DABGO to add comments!

Join DABGO

Comment by Malte Holm on November 5, 2009 at 16:16
Kaere Siegfried,

Jeg laeste med stor interesse din blog post her, og jeg taenkte at jeg lige ville efterlade en kort kommentar. Meget spaendende laesning maa jeg sige. I mine oejne er der ogsaa stor forskel paa ledelse og management. Det foerste drejer sig om personer, foelelser, holdninger og vaerdier (som du ogsaa naevner), hvor det andet er et spoergsmaal om at styre processer. Der er en stor forskel paa de to begreber, og en god manager er ikke noedvendigvis en god leder (og vice versa).

Jeg er ikke sikker paa om jeg misforstaar dit budskab naar du skriver: "Leadership er ikke noget man læser om, men praktiserer ved at sætte sig selv i spidsen for nogle aldeles krævende udfordringer, ved at kopiere gode rollemodeller, ved at efterleve nogle høje idealer, samt gennem en streng selv-disciplin for ens adfærd. Alt sammen noget man i den brede almindelighed ikke praktiserer i hverdagen". Men jeg mener personligt at ledelse rager langt ud over professionelle situationer, og bestemt er noget vi praktiserer i hverdagen (dette ofte uden at vi er klar over det - for vi laerer jo ikke om det paa universiteterne). Jeg har selv vaeret igennem flere Leadership kurser baade i USA og Central Amerika, men vigtigst af alt har det vaeret at tage de mange gode raad og erfaringer til mig og tilegne mig disse 'best practices'. Der er uden tvivl flere generiske leadership former, som ogsaa har meget at goere med emotionel intelligens. Ved at laere om disse og blive klar over hvordan de kan bruges saavel professionelt som i privatsfaeren, har vi mulighed for at haandtere situationer bedre, bruge erhvervet viden til reflektion og derved hele tiden holde os knivskarpe.

Det er rigtig spaendende at laese om alt det arbejde du har lavet, og forhaabentlig vil der vaere mulighed for at moedes en dag (maaske Stambord i Koebenhavn til december?) til en ledelsessludder.

De bedste hilsener,
Malte Holm

DABGO logo

Jobopslag

Støt DABGO og Lej bil hos Avis

Notes

Melbourne: Sociolog med projektledererfaring søger job

Created by Webmaster DABGO May 30, 2016 at 2:41pm. Last updated by Webmaster DABGO May 30.

USA - ph.d. i pædagogisk antropologi med US Green Card

Created by Webmaster DABGO Sep 17, 2015 at 8:47am. Last updated by Webmaster DABGO Sep 17, 2015.

© 2016   Created by Jesper Løvendahl.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service