Til Virksomhedsledere i Hele Verden: “Demonstrer Dit Værd”

Du skal ikke tale om taber scenarier. Led og motivér dine tilbageblevne medarbejdere. Fremragende virksomhedsledere skaber jobs, de destruerer dem ikke.

Jeg vil gerne belyse et par ting om det at komme igennem den nuværende finanskrise; for at flytte fokus fra vrangforestillinger, bekymringer og panik til løsninger, fakta og vireligheden som den er og ikke som man drømme om at den burde være. Dette kan gores hurtigt og det kræver kun at topledelsen straks: med forudseenhed ser fremad, tager initiativer og forbliver troværdig. Arbejdet med at finde ud af, hvad der er den nye ”normal tilstand” og sætte den på skinner i tide og dermed frembringe håb om en givtig fremtid, er et job for dristige og retskafne forretningsfolk. Det er ikke et job for politikere eller generaler.

Din virksomhed leverer fremragende resultater, når du som leder stimulerer folks selvtillid og har høje positive resultatforventninger til deres formåen. Så vær så venlig at tage din sikkerhedshjelm på, og vis dig der, hvor tingene sker, gør hvad der er nødvendigt at gøre, og gør det med optimisme, høj energi, og hastighed. Annoncér forventningerne om selv de mindste succeser og indfri dem. Eliminér illoyale medarbejdere og bureaukrati på stedet. Du må ikke tøve, tænk større og bedre, og agér hurtigt, med klogskab og beskedenhed, og vær ihærdig. Når alle gør det vil det inducere fremgang og håb, og sætte din virksomhed og resten af verden tilbage på sporet. Jo hurtigere du begynder, jo hurtigere vil du ankomme der, hvor du ønsker at være.

For det første. Sæt din fokus på noget, der ikke koster noget – anstrengelser, hastighed og tro på og tillid til at I nok skal klare det. Derfor fokuser på fire slags grupper: medarbejdere, kunder, leverandører og aktionærer.

Medarbejdere. Sørg for at profitten per medarbejder stiger. Bandlys al tale om EBIT, ét års budgetter og strategi planer. Lav i stedet planer for, hvad der skal indfries den næste uge og måned. Gennemgå den seneste uges fremskridt, korrigér kursen og fasthold ledernes opmærksomhed til fakta og virkeligheden. Skru energien op i hele organisationen ved at forlange bedre resultater af dine ledere. Kræv at de leverer resultater ikke i næste uge eller om en måned, men i dag. Lad holdningen ”Du skal overgå din præstation fra sidste uge, hver eneste uge de næste 250 uger”, være din nye Mission.

Kunder. Aktivér en Leading Change process til gavn for kunderne og deres behov for at tilpasse sig deres nye ”normal tilstand”. Tal med dem, lyt til dem og hjælp dem. Det koster ikke noget særligt. Træn personligt dine egen folk i, hvad virksomhedens kunder ønsker, men gør det nu. Innovation går to veje, når der skal laves profit. For det første lav innovative tiltag, der forbedrer produktet eller den service virksomheden leverer. For det andet, igangsæt innovative tiltag, der reducerer omkostninger i alle led og sæt prisen ned på virksomhedens ydelser. Kunderne vil elske dette.

Leverandører. Lav virksomhedens leverandører til virksomhedens venner. De er ikke fjender, der for enhver pris skal trynes ved enhver givet lejlighed. Gør dem til partnere, det koster ikke noget. Træn leverandørerne i de ting, som du ønsker at de gør for din virksomhed. Du vil blive forbavset ved at iagttage, hvor meget der kan forbedres, uden at det koster en mindre formue.

Aktionærer. Det er de mennesker der investerer flere penge i dig og dine ideer, end din egen far på noget tidspunkt var villig til at gøre. Husk på, at aktionærerne elsker virksomheden, og de stoler på dig og har tillid til det du siger. De er meget tålmodige og dertil beskedne med krav til udbytte. Behandel dem ordentligt, det koster ingen ting. Lov dem at du kun laver Organisk Vækst og de vil elske dig for det, og stil dem i udsigt at du og hele ledergruppen arbejder på at forbedre Market to Book Value til 4.0 indenfor de næste 250 uger. Dette vil kun koste anstrengelser, ikke cash.

For det andet. Hr. Johannes Poulsen, tidligere CEO for Vestas, “I de gode gamle dage” havde han et motto som han gentog ved enhver given lejlighed: ”Når 80 mand kan lave en vindmølle på fire uger, hvor lang tid er de så om at producere to vindmøller? Prøv at gætte. Fire uger, for de får ikke mere tid. Det eneste de da kan gøre er at sætte hastigheden op til det dobbelte”. Fik du den? Indførelse af entrepreneurship, utraditionelle arbejdsmetoder og eliminering af uforståelige eller idiotiske regler og bureaukrati er fuldstændig gratis. Gå ud it dit havehus derhjemme og find dine gamle “træsko for iværksættere” og arbejd med alternative løsninger, stop snakken og få tingene gjort - færdig – helt færdig første gang, hver gang.

For det tredje. Ny teknologi vil ændre betingelserne for at drive forretning og opnå konkurrencemæssige fordele én gang til. Den næste revolution vil komme fra nano, bio og computer teknologi og det vil allerede nu smitte af på de investeringer der i fremtiden vil blive gennemført netop nu. Disse investeringer vil blive gennemført med lynets hast og vil ende som nye produkter, ny informations- og produktionsteknologi. De tiltag, der bliver foretaget i disse tider vil lægge grunden til den velstandsstigning, vi vil se de næste mange år. Dette vil blive dyrt og koste en masse cash. Men bemærk, at under alle tidligere økonomiske tilbageslag er det første sikre tegn på at tingene vender, at virksomheders langsigtede investeringer i at fremdrive kortsigtet profit. Dette vil ske igen, så vær forberedt.

Hvor vil pengene komme fra? Enhver husholdning i hele verden har tabt aktiver for måske helt op til 25 – 30 – 35%. Derfor vil de være tilbageholdende med at bruge cash, men i stedet sætte overskydende penge i banken i mange år frem. De har ikke andre muligheder, fordi de ikke kan låne penge som de har gjort tidligere. Dette vil støtte virksomhedernes lyst til at investere i fremtiden, fordi bankerne vil holde renten helt i bund.

For det fjerde. Det at sætte priserne på virksomhedens ydelser ned vil øge kundernes lyst til at bruge penge. Dette vil entydigt og hurtigt hjælpe økonomien tilbage til det, der bliver ”Den nye normaltilstand”. Anstrengelserne med at fikse dette er stærkt undervurderet, men på den anden side er netop dette at kunne sætte priserne ned, centrum for enhver foretagsom virksomhedsleders virkefelt.

Omkostningsreduktioner i ethvert hjørne af forretningen, er selve fundamentet for det at drive forretning og forblive profitable. Det er helt elementært. Hvad der deri mod ikke er elementært, er det at identificere de ledere i organisationen, der kan designe og gennemføre prompte forbedringer, der bidrager med et større dækningsbidrag fra salg, indkøb, produktion, lageret, levering, kvalitet, service og sikkerhed. Og for din egen skyld, få produkterne ud af laboratorierne. Sæt fokus på nogen eller alle de ovenstående punkter. Men først og fremmest, hold op med at tale om det – gør noget i stedet.

Hvad der heller ikke er elementært, er mellemledernes evner til; at berige deres folk, at skrue energien og hastigheden op på dem og stimulere deres tro på dem selv, at de allerede har alle de evner og færdigheder, der skal til for at indfri de nye mål. Hvad der heller ikke er elementært, er mellemledernes evne til at forstå, hvad det er, der driver virksomheden fremad, hvordan de kan bidrage til at simplificere kompleksiteten i forretningsprocesserne. Fortæl dem, hvad der lige nu har absolut første prioritet og hvad der følger.

Konklusion. For virksomhedsledere, der praktiserer de ovenstående parametre og som derved opnår produktivitetsstigninger og nye konkurrencemæssige fordele, vil det være muligt igen at give lønforhøjelse herunder også timelønnende og til funktionærerne. Ja, og måske bliver de endda i stand til igen at udbetale en bonus til virksomhedens high performers.

Dette kan kun komme i stand gennem anvendelsen af alt det talent der findes i de enkelte virksomheder. Derfor fokusér på profit per medarbejder i medarbejder intensive og mindre kapital intensive sektorer, og fokusér på at ansætte flere folk som i kapitalintensive sektorer, dersom dette kan bringe den totale profit op. Profit per medarbejder vil i vise industrier fortælle dig mere om produktivitet end return on invested capital. Dersom du er i en industri, hvor man ikke kan øge produktiviteten yderligere, er det måske muligt for dig at replicere din “forretning” til andre regioner, og benytte dette til at drive den samlede profit og benytte dette som metoden til at ansætte flere folk.

Som leder af en forretning har du den magiske nøgle til fremgang for os alle. Den Nye Normal Tilstand bliver skabt af kompetente, vidende og fremragende forretningsfolk, der har en veltrænet ”hær” at dygtige folk. Sæt din hjelm på hovedet, tag dine iværksætter træsko på og levér det vi alle forventer af dig. Tiden er knap, og jo før du gå i gang, desto tidligere når vi alle frem.

En sidste ting skal du vide, så er det sådan; at United States of America er den mest kraftfulde, innovativ og dynamiske økonomi i hele verden, og det vil den blive ved med at være det næste 100 år. Lande der laver forretning med USA vil uundgåeligt opleve fremskridtet i samme øjeblik den amerikanske økonomi vender. Det betyder, at dersom din virksomhed – dit land – laver forretning med USA, så vil du se din forretning blomstre og ride med på den første bølge af fremskridt. Alle andre vil først komme med senere. Så derfor – kom i gang – tiden er en knap faktor.

Siegfried W Andersen – CEO og grundlaegger af International Consulting & Training Group med hovedsaede i Danmark og aktiviteter blandt andet i Schweiz, Singapore, og USA

Email: swanders@ictgrp.com
Web: www.swandersen.com

Views: 41

Add a Comment

You need to be a member of DABGO to add comments!

Join DABGO

Comment by Sam K. Steffensen on November 1, 2009 at 17:45
Hej Siegfried
Glimrende indlæg.
Må jeg introducere dig til MillionBrains "Make Your Value Visible" konceptet :
www.millionbrains.com

DABGO logo

Jobopslag

Støt DABGO og Lej bil hos Avis

Notes

Melbourne: Sociolog med projektledererfaring søger job

Created by Webmaster DABGO May 30, 2016 at 2:41pm. Last updated by Webmaster DABGO May 30.

USA - ph.d. i pædagogisk antropologi med US Green Card

Created by Webmaster DABGO Sep 17, 2015 at 8:47am. Last updated by Webmaster DABGO Sep 17, 2015.

© 2016   Created by Jesper Løvendahl.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service