Arrogance og selvtilfredshed er værste fjender

Successfulde brands skal sørge for at have en stærk ledelse, der kan stå i spidsen for en langsigtet strategi, og samtidig sikre, at arrogance og selvtilfredshed ikke indfinder i virksomhedens kultur.

Opgaven med at opbygge og lede stærke brands er ikke blevet nemmere over de senere år idet utallige faktorer influerer på om virksomheden får success med de stadigt stigende globale udfordringer.

Det globale erhvervsklima er præget af usikkerhed, markederne er blevet mere globale i forhold til tidligere og information flyder uhindret på tværs af grænserne. Samtidig er forbrugerne er blevet mere kræsne idet de har fået langt flere brands at vælge mellem. De er måske ligefrem blevet forkælede i forhold til tidligere. Der er en konstant strøm af nye produkter og services hele tiden. Et stort fokus på design, brugervenlighed, relevant indhold og mange andre faktorer har været resultatet af de seneste års store indsats omkring innovation.

Denne udvikling har naturligvis også givet øgede muligheder, men overordnet set har det betydet langt større konkurrence generelt for en lang række globale brands. Men hvad betyder det for branding som disciplin og for brands generelt?

Stærke brands er en moderne virksomheds vigtigste og mest værdifulde aktiv. De skaber værdi, markedspositioner og bedre konkurrenceevne - på trods af ovennævnte udfordringer. En dominerende del af de globale finanstransaktioner er ikke et spørgsmål om at købe og sælge virksomheder herunder fysiske aktiver men om at handle brands.

Derfor er det vigtigt at fokusere på ledelsens rolle i forhold til at virksomhedens brands opnår succes og forbliver på toppen. De mest successfulde brands er kendetegnede ved at have en stærk leder. En høvding, der tør tage ansvar, lave en langsigtet strategi og sørge for dens slagkraftige eksekvering.

Det kræver selvfølgelig en balance i forhold til kort- og langsigtede handlinger i en tid med en næsten overdreven fokusering på målbare resultater. Men alligevel er det er vigtigt at holde sig det langsigtede mål for øje. Det er kun virksomhedens topledelse og bestyrelse der kan sikre netop dette.

LEGO, LVMH, Apple, Singapore Airlines og IBM er gode eksempler på brands hvor topledelsen er meget involveret i virksomhedens mest værdifulde aktiv.

Samtidig skal topledelsens involvering sikre, at netop successen forbliver en succes. De stærkeste brands største fjende er arrogance og selvtilfredshed, der hurtigt kan indfinde sig i en virksomhed og dens kultur. I mange tilfælde sniger fjenden sig ind og når først det opdages, så kan det være fatalt inden man når at rette det op.

Arrogance indfinder sig, når man har success, står på toppen og føler sig uovervindelig. Man begynder at lukke øjnene for omverden og dens eventuelle trusler – eller muligheder. Det er der hvor selvtilfredsheden begynder at indfinde sig og man er tilfreds med sin komfort zone. Så er der ofte frit spil for konkurrerende brands.

Nokia indså ikke i tide at mobilmarkedet skifter hastigt til smartphones og står foran en hestekur for deres brand med en ny direktør ved roret. Adidas tabte pusten i 90’erne og kom så igen for et par år siden på grund af en ihærdig indsats. SONY gennemgår i øjeblikket een af de største og mest omfattende turn-arounds i japansk erhvervshistorie. Der er mange andre globale eksempler på dårlig ledelse af brands, som kunne være opdaget i tide.

Derfor skal virksomhederne løbende revurdere deres brands og de strategier som skal sikre fremtiden. Det vigtigeste kriterie er ikke at søge kontinuiteten i sig selv, men at stille de rigtige og ofte kritiske spørgsmål, der måske kan afdække et muligt skifte i den fremtidige retning og indsats. Vær åben for en modsætningsfyldt og kritisk debat i både bestyrelse og direktion, og tag om nødvendigt et eller flere skridt ud af komfort zonen. Det kan vise sig at blive den bedste investering fremover.

Views: 26

Add a Comment

You need to be a member of DABGO to add comments!

Join DABGO

Comment by Per Lind on February 14, 2011 at 6:20
Sidste hoved paa tallerkenen er Nokia (en ny division af Microsoft Windows Mobile)! ;)

DABGO logo

Jobopslag

Støt DABGO og Lej bil hos Avis

Notes

Melbourne: Sociolog med projektledererfaring søger job

Created by Webmaster DABGO May 30, 2016 at 2:41pm. Last updated by Webmaster DABGO May 30.

USA - ph.d. i pædagogisk antropologi med US Green Card

Created by Webmaster DABGO Sep 17, 2015 at 8:47am. Last updated by Webmaster DABGO Sep 17, 2015.

© 2016   Created by Jesper Løvendahl.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service