Innovation, opfindelse og iværksætteri - Det ER en forskel

Når man følger lidt med i blogs, på twitter, læser The Economist, Wired og/eller New York Times (for a vælge et par tilfældigt "fremme i skoene"-medier) og følger med i hvad der rør sig af nye innovationsprogrammer og -initiativer i offentlige institutioner, føler jeg behov for at revidere definitioner af disse vigtige ord.

På trods af at innovatore, opfindere og iværksættere er vigtige og noget indbyrdes forbundne, er de ikke synonymer. De har forskellige behov, hensigter, formål ambitioner og drømme. Hvorvidt det er tilfældigt eller med fuldt overlæg, kan vi ikke tillade dem at lade disse ord blive udskiftet efter forgodtbefindende.

En iværksætter er en person, der starter en ny virksomhed. Det er ikke nødvendigvis nyskabende, men det kan skabe nye arbejdspladser og ny velstand - så det er bestemt ikke uden værdi. Til tider kan iværksættere skabe nye virksomheder baseret på nye ideer, enten opfindelser eller innovationer. Men en person, der driver en McDonald's er også en iværksætter... Langt fra innoverende dog.

En opfinder er en person, der skaber et nyt produkt eller en løsning. Opfindelser bliver interessante, når de skaber værdi for opfinderen, forbrugerne eller i verden som helhed. Opfinderne er ofte nyskabende, men innovative løsninger behøver ikke at være opfindelser. Mange innovationer er nye forretningsmodeller, nye tjenester og services eller for den sags skyld; nye oplevelser.

En innovation er en ny idé - der kan tilskrives at have værdi; og heri ligger forskellen.

En innovation kan være skabt af en opfinder, der derefter giver licens (eller efter anden model) får markedsført eller kommercialiseret denne (evt. af en iværksætter ;)

En innovation kan være (og er ofte) skabt af en større organisation til at penetrere eller påvirke et eksisterende marked -- eller skabe et helt nyt (iPod og Flip er to gode eksempler).

Men innovation kan ske i enhver organisation, uanset størrelsen.

Derudover findes innovation i regeringer, i akademiske institutioner i non-profits, NGOs m.fl. Vi tænker typisk ikke på disse organisationer, som iværksættere eller som opfindere af nye tiltag -- men de kan være innovative.

Hvorfor disse forskelle er vigtige er forhåbentlig indlysende. En række statslige institutioner taler om innovationspolitik. Men læser man det med småt er der virkelig tale om finansiering og sponsorering af iværksættere samt teknologioverførsel mellem institutioner og universiteter. Dette kan have nogle aspekter af innovation, men der er reelt tale om at tilføre organisationer post-seed kapital.

Det overvældende fokus er på produktinnovation, men vi ser hele tiden, at udvikling af forretningsmodeller og kundeoplevelse er langt mere holdbart - på sigt (velkommen til en nye verden). Trods alt er ikonet for innovation; iPod, blot en anden MP3-afspiller ... havde det ikke været for iTunes Music Store. Det var den radikale ændring af forretningsmodellen og kundeoplevelsen, der gjorde iPod til en ægte (på godt nudansk) market disruption.

Men på trods af denne indsigt, som de fleste erhvervsdrivende og executives efterhånden har opnået, ser man ingen offentlige institutioner (eller meget få) der har forståelse herfor. Der er ingen politik på området; ingen indsigt eller ønske om at tale om det. Ubevidst eller med overlæg. Det har naturligvis også den kedelige vekselvirkning at meget få regeringer, uddannelsesinstitutioner og myndigheder har mulighed for reel innovation internt.

Vores behov ligger naturligvis et eller andet sted mellem de tre begreber (endsige, inkluderende af alle tre begreber). Vi har behov for opfindere - til at skabe nye produkter og processer. Vi har brug for iværksættere til at bryde eksisterende markeder, udfordre eksisterende virksomheder og markedsføre opfinderes nye tiltag. Men vi har i ligeså høj grad også behov for innovatører der, for både nye virksomheder - og eksisterende - driver udviklingen fremad. Hele udviklingen.

Når vi taler om innovation, opfindelser og iværksættere i samfundspolitisk eller intern erhvervspolitisk regi er der en tydelig tendens til at fremme bestemte typer aktiviteter og investeringer. Vi er nødt til at forstå de implikationer og konsekvenser af disse ord og handlinger.

Mens nært beslægtede, opfindelse, innovation og iværksættere er de ikke den samme ting - og bør ikke behandles på samme måde.

Vi bør i højere grad fokusere på innovation - som et individuelt fænomen der hører hjemme på sin egen hylde - i højere grad end at behandle det som traditionelt iværksætteri.

Godt nytår til alle :)

//Daniel - Live fra Washington, DC

Views: 706

Add a Comment

You need to be a member of DABGO to add comments!

Join DABGO

DABGO logo

Jobopslag

Støt DABGO og Lej bil hos Avis

Notes

Melbourne: Sociolog med projektledererfaring søger job

Created by Webmaster DABGO May 30, 2016 at 2:41pm. Last updated by Webmaster DABGO May 30.

USA - ph.d. i pædagogisk antropologi med US Green Card

Created by Webmaster DABGO Sep 17, 2015 at 8:47am. Last updated by Webmaster DABGO Sep 17, 2015.

© 2016   Created by Jesper Løvendahl.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service