Over de seneste 15 års tid har virksomheders engagement gennem åben innovation/open innovation bevæget sig gennem tre faser:

Fase 1: Ekstern Bevidsthed
Virksomheder på dette niveau, denne fase, accepterer at eksterne ideer og kompetencer har en vis værdi i innovationsprocessen. De teamer op med partnere, leverandører og kunder fra idéstadie til endelig kommercialisering. Til trods er disse partnerskaber primært opportunistiske, samarbejdsprocessen i meget høj grad ad hoc og der er ingen umiddelbar OI strategi tilstede.

I denne tidlige fase af open innovation-modenhed har virksomheden mulighed for at lære vigtige erfaringer med hensyn til at udnytte de eksterne ressourcer, raffinere sin operationelle model og sine generelt voksende OI kapaciteter.

Fase 2: Fuldt Integreret
Virksomheder i Fase 2 har strategiske partnerskaber som en essentiel og fundamental del af deres innovationsstrategier. Eksempelvis har Procter & Gamble i deres Connect and Develop Program sat det som et mål at "50% af alle nye produktideer skal oprinde udenfor virksomheden".

Fase 2-virksomheder har etableret en klar OI-operationsstrategi/-model samt processer til at identificere, udvælge og håndtere eksterne partnerskaber, der er etableret med det ene formål at udvikle virksomheden.

Herudover er de strategiske partnerskaber baseret på samarbejde og synergi. Idet de indser at partnerskaber går begge veje, har mange af de OI-kyndige virksomheder placeret sig i et felt hvor det ikke blot er lukrativt at være deres partnere, men at andre virksomheder tilstræber deres partnerskab.

Fase 3: Økosystemets Orkester
I Fase 3 har en given virksomhed opnået højeste niveau af modenhed og er dermed i stand til at orkestrere økosystemet af virksomheder, partnere, talenter og stakeholders omkring dem. Eli Lilly overgik til denne fase, da de i 2006 relancerede deres OI-model til at være et Fully Integrated Pharmaceutical Network / FIPNet.

Istedet for udelukkende at fokusere på partnerskaber mellem dem selv og andre virksomheder, som de tidligere gjorde, opbyggede Eli Lilly et netværk af hundredevis af virksomheder - et samarbejdende økosystem - der leverer værdi til, ikke blot, Lilly, men hele sfæren af virksomheder.

Partnerne, der er en del af dette netværk af virksomheder, bliver opfordret til at dele teknologier og samarbejde med hinanden, også udenom Lilly. Dermed er der skabt et stærkt arsenal af dynamisk, kreativt samarbejde! Lilly er ikke længere blot en partner; de ejer relationen mellem alle andre partnere...

Hvilken fase er du i?
Har du behov for at modne din OI? Stil dig selv følgende spørgsmål:

- Hvilken fase befinder din virksomhed sig i?
Har I fornuftige benchmarks?

- Hvilken fase bør I befinde jer i, for at konkurrere effektivt?
Er Fase 1 nok?
Vil Fase 2 kunne tilføre ekstra værdi?
Vil Fase 3 kunne give jer en competitive advantage?

- Hvordan kan I bevæge jer fra én fase til den næste?
Har I nok indsigt i KPIs for at kunne bevæge jer mellem faserne? Hvilke mål skal sættes op?

Et par tanker fra DC til alle glade DABGO-medlemmer; iøvrigt et netværk der ejer relationen ;)

Views: 79

Add a Comment

You need to be a member of DABGO to add comments!

Join DABGO

DABGO logo

Jobopslag

Støt DABGO og Lej bil hos Avis

Notes

Melbourne: Sociolog med projektledererfaring søger job

Created by Webmaster DABGO May 30, 2016 at 2:41pm. Last updated by Webmaster DABGO May 30.

USA - ph.d. i pædagogisk antropologi med US Green Card

Created by Webmaster DABGO Sep 17, 2015 at 8:47am. Last updated by Webmaster DABGO Sep 17, 2015.

© 2016   Created by Jesper Løvendahl.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service